EKOTOPIJA I UZBUDLJIVI GRADOVI

24.03.2023.

Pozivamo vas na učešće u tribini 

EKOTOPIJA I UZBUDLJIVI GRADOVI

Interaktivna tribina inspirisana knjigom Uzbudljivi gradovi Grega Ričarda i Roberta Palmera 

govore
 
Violeta Đerković
dr Goran Tomka
dr Vladimir Đurđević
dr Lazar Jovanov
Zoran Hamović
 
moderatorka
dr Biljana Jovanović Ilić
 
 
* * *
utorak, 28. mart 2023.18 sati
Svilara – Kulturna stanica
Đorđa Rajkovića 6b, Novi Sad
 
* * *
Ekološke utopije predstavljaju sintezu sposobnosti za imanentan doprinos ekološki odgovornoj budućnosti i ekološki održivom društvu.
Razumevanje izazova koji su neodvojivi od klimatskih promena zahtevaju odgovarajuće mehanizme prilagođavanja i ublažavanja, podjednako referentnih  sferi prirodnih, društvenih, humanističkih nauka. Korporativna društvena odgovornost postaje načelo, spiritus movens ljudskih prava.
Teorija ekogradova, uzbudljivih gradova,  sugeriše ekotipove kulturnih predela, stvaranja ljudskih naselja zasnovanih na samoodrživoj strukturi I funkcionisanju kulturnog i prirodnog ekosistema u simbiozi. Interdisciplinarne perspektive alternativnog turizma,  iz uglova politicke ekonomije, kritickih kulturnih studija i ekoloske ekonomije, sadržaj su naše tribine.