HAMOVIĆ O OTKUPU: "KOSKA JE BAČENA"

31.10.2022.

Nakon sporne, a potom preinačene odluke Ministarstva kulture o poništavanju konkursa za otkup knjiga za javne biblioteke, novoformirana komisija za otkup publikacija za biblioteke završila je svoj rad.