ROMAN KIM TUI - ENCIKLOPEDIJA JADA

16.09.2022.

Vladislava Gordić Petković za čitanje ovoga puta preporučuje roman Em, kanadaske spisateljice vijetnamskog porekla Kim Tui, koji slikovito i posve precizno označava kao delo nevelikog obima koje predstavlja čitavu enciklopediju jada.

Prikaz se nalazi u prilogu.