ZAŠTO SU TELEVIZIJSKE SERIJE VAŽNE?

27.04.2022.

Polazeći od kapitalne studije Žan-Pjera Eskenazija, Televizijske serije, koje je u Srbiji izdala naša izdavačka kuća, Nevena Daković, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, govori o svome shvatanju tv serija kao medija koji je poslednjih godina doživeo veliku ekspanziju i široku popularnost. Na koji način su serije postale oružje meke moći u kulturnom ratu Holivuda i svih ostalih? Kakva je pozicija srpske produkcije tv serija u regionu?

Više o tome čitajte na linku:

https://tsd-tv.com/2021/12/13/zasto-su-tv-serije-vazne/