JOVO BAKIĆ ZA VREME: SEDAMNAEST DIVOVA

17.12.2021.

Koje korporacije čine jezgro globalnog finansijskog kapitalističkog sistema, tj. globalne finansijske divove?

U tekstu objavljenom u nedeljniku Vreme, Jovo Bakić skreće pažnju na to da se među kompanijama koje je Piter Filips, autor studije Divovi hrabro imenovao, nalazi i ozloglašeni Rio Tinto.

"Rio Tinto je jedna od kompanija koje kontrolišu dve petine ukupnog bogatstva na svetu, pa se pokazuje da struktura svetskog kapitalističkog sistema ima neposredne posledice i na zdravlje i živote svih nas." ističe Bakić.

Pročitajte tekst u celosti i saznajte zbog čega je važno upoznati lice i naličje jednog sistema čiji je uticaj gotovo determinišuć.

Prilozi: