Marko Dogo (1946–2021)

19.04.2021.

Kada se našim istoričarima spomene ime Marka Doga, odmah počinje priča o velikoj ljudskoj figuri i naučniku, divnom saradniku, duhovitom 'bratu' iz Trsta. Retko posvećen italijanski istoričar koji je uspeo da poveže Balkan i Italiju, koji je blagotvorno delovao u obe kulture, topio stereotipe i lečio od međusobnog nepoznavanja.

Dugogodišnji je profesor istorije Istočne Evrope na Odeljenju za humanističke nauke Univerziteta u Trstu. Bavio se istraživanjima seoba na prostoru Balkana i procesima osavremenjivanja u novonastalim nacionalnim državama Jugoistočne Evrope. Bavio se istorijom i ulogom koju su u gradu Trstu imali srpski trgovci. Dosta je vremena proveo u arhivima, radeći na toj temi i u Trstu je važio za veoma dobrog poznavoca te problematike.

Bio je stipendista Ministarstva spoljnih poslova Italije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1969–70 godine. Takođe je bio naučni savetnik na izdanju celokupnih dela Svetozara Markovića u izdanju SANU 1985–86. godine. Od 1985. godine postaje saradnik, a zatim i redovni profesor istorije Istočne Evrope na Odeljenju za humanističke nauke Univerziteta u Trstu. Njegova polja istraživanja su seobe na Balkanu i Jadranu, tradicionalni identiteti i njihova uloga u Mediteranskoj trgovini u 18. i 19. veku, procesi osavremenjivanja u nacionalnim državama Jugoistočne Evrope, kao i istorija Jevrejskog naroda u ovim zemljama.

Učesnik je mnogih međunarodnih konferencija. Izdvajamo konferenciju u vezi sa istorijom Slovena, održanu u Regensburgu 2016. godine, kao i konferenciju o Istočnom hrišćanstvu u Rijeci i na Severnom Jadranu, održanu u Rijeci 2017. godine. Među njegova poznatija izdanja spadaju radovi o Svetozaru Markoviću i socijalizmu na Balkanu, ranim fazama oblikovanja nacija na Balkanu, kao i periodu turske vladavine, srpskoj zajednici u Trstu od polovine 18. do početka 20. veka i urbanizmu gradova Balkana i Evrope. Penzionisan je 2016. godine.

Knjiga Gradovi Balkana, gradovi Evrope, studije o urbanom razvoju postosmanskih prestonica 1830–1923. (Clio) koju je Marko Dogo priredio sa Armandom Pitasiom u prevodu na srpski jezik objavljena je i predstavljena je 2018. godine u Beogradu. 

Zaposlenima, saradnicima i prijateljima izdavačke kuće Clio ostaje u večnom sećanju.