CLIO U KAFEU NOVI DRUŠTVENI ODNOSI

05.02.2015.

Sinoć je u kulturnom centru Rex održana prezentacija dr Milene Dragićević Šešić, uz učešće dr Vesne Čopič, pod nazivom Izgradnja kulturnog sistema i kulturne politike u Kambodži.

U okviru UNESKO programa tehničke pomoći zemljama u razvoju, 12 zemalja dobilo je konsultante koje su same izabrale sa liste od 30 UNESKO eksperata.

Ministarstvo kulture Kambodže odlučilo se za dr Vesnu Čopič iz Ljubljane i dr Milenu Dragićević Šešić iz Beograda kao eksperte koji će pomoći Ministarstvu da uspostavi program razvoja kulture sa posebnim akcentom na razvoj kreativnih industrija, što je bio i poseban zahtev donatora - Evropske unije (koja je finansirala misije tako što je dala novac UNESKO-u).

Misija je realizovana 2012 godine, i kao jedna od 4 najuspešnije misije dobila je mogućnost da bude produžena i 2013. i 2014. godine.

Predavanje je slušaoce upoznalo sa kontekstom – sa situacijom u Kambodži, te samim zadatkom i njegovom kompleksnošću, jer je reč o zemlji koja je pretrpela jednu od najtežih trauma u XX veku. To je jedinstveni primer samouništenja (1975. do 1979. godine) čitavog kulturnog sistema, od tradicionalnih uspavanki do kinematografije, zabranom svakog, izuzev "revolucionarnog" kulturnog izraza. Zabrana se odnosila i na tradicionalno pismo, kompletan školski sistem, i na sve oblike kulture u svakodnevici, koja uključuje i tradicionalnu kuhinju (svedenu na obareni pirinač) i tradicionalno odelo (od koga je zadržana samo marama).

U drugom delu izlaganja obraćena je pažnja na preispitivanje etike zapadne "tehničke pomoći" u izgradnji kulturnih politika - posebno na ulogu UNESKO-a, ali i Evropske unije, pa i država u okruženju (od neoliberalnog Zapadom podržanog Tajlanda, do "socijalističkog" tržišno orijentisanog Vijetnama), etike koja sa prethodno pripremljenim programom dolazi u kontekst u kome je nemoguće primeniti zapadne instrumente kulturne politike... 

Na predavanju su predstavljene fotografije i filmovi o načinu ponovnog uspostavljanja kulturnog sistema nakon 5 godina uništavanja i 20 godina kulture i politike zaborava, kao i pokušaja izgradnje modernog "zapadnog", globalizovanog sistema kulture (od karaoka klubova do komercijalnih televizija), te borbi nevladinih organizacija za novu kulturu sećanja i novi, alternativni kulturni sistem.

U okviru programa, posetioci su imali prilike i da se upoznaju sa našim izdanjima koja se bave temamakulturne politike, menadžmenta u kulturi i kreativnih industrija.

Za sve koji nisu uspeli da stignu do REX-a, promotivne cene knjiga iz navedenih oblasti biće aktuelne do kraja ove nedelje u našim prostorijama u Gospodar Jovanovoj 63.

Knjige na popustu:
Kreativne industruje (puna cena: 1.870din, sa popustom: 1.309 din.)
Kulturni turizam (puna cena: 1.210din, sa popustom:
484 din.)
Međunarodni kulturni odnosi (puna cena: 1.650din, sa popustom: 1.155 din.)
Transkulturna Evropa (puna cena: 1.540, sa popustom: 616 din.)
Ekonomika kulture (puna cena: 2.530 din, sa popustom: 1.771 din.)
Ekonomika kulturne politike (puna cena: 1.870 din, sa popustom: 1.309 din.)
Igralište (g)radilište (puna cena: 1.430din, sa popustom: 572 din.)
KULTURA - Menadžemnt, animacija, marketing VI izdanje (puna cena: 1.650 din, sa popustom:1.155 din.)
Marketing u kulturi i umetnosti (puna cena: 1.540 din, sa popustom: 1.078 din.)
Menadžment i umetnost (puna cena: 1.760 din, sa popustom: 1.232 din.)
Uzbudljivi gradovi (puna cena: 1.870 din, sa popustom: 1.309 din.)