VELIKA MEDIJSKA ŠKOLA

05.02.2015.

U Galeriji Radio televizije Srbije juče je održano predstavljanje tri knjige iz edicije Multimedia koje su tokom 2014. godine zajedno objavili Clio i RTS Izdavaštvo: Interaktivna televizija Aleksandra Luja Todorovića, Novinarstvo Štefana Rus Mola i Ane Zagorac Keršer i Moć komunikacija Manuela Kastelsa.

Publici u kojoj su se našli iskusni novinari, urednici i medijski stručnjaci, prvi se obratio naš glavni urednik, Zoran Hamović. Nazivajući RTS velikom medijskom školom istakao je da je ’kreativna koalicija’ sa RTS - om sasvim je očekivana i podsticajna, Izrazio je zadovoljstvo zbog uspostavljene saradnje upravo u godini kada Multimedia puni 18 godina i postaje „punoletna“. Medijska moć je velika i mediji proizvode sopstvenu pedagogiju koja čini se na svakodnevni život ima veći uticaj od školske, posebno kod mladih. Naš zajednički zadatak je da razvoj medijske kulture podstaknemo podjednako među profesionalcima praktičarima, kod istraživača i naučnika, studenata na medijskim studijama, a posebno  kod učenika i profesora u školama, rekao je Hamović.

Govoreći o svojoj knjizi Interaktivna televizija, dr Aleksandar Luj Todorović je podsetio da je princip interaktivnosti svojstven svakoj vrsti komunikacije. Iako je nastala kao masovni medij, televizija je od samog početka, na različite načine, izražavala težnju za interakcijom sa publikom. A ona je danas ostvarena i ima svoja dva lica. Ilustrujući to, profesor Todorović je naveo više primera kako se mogućnosti interaktivne televizije koriste u oblasti kreiranja programa, javne uprave, ali i u komercijalne svrhe.

Knjigu Novinarstvo Štefana Rus Mola, profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković ocenjuje kao svojevrstan doprinos medijskoj pismenosti. Ona je opis zanata koji je danas ugrožen, a mnogi mu zbog pojave digitalnih platformi i „građanskog novinarstva“ proriču i definitivan kraj, kazao je Radojković. On deli mišljenje autora da je većina informacija koje su tako plasirane – neproverena i često senzacionalistička, te da u takvim okolnostima „pravo“ novinarstvo može da doživi svoj preporod i novi sjaj.

O knjizi Manuela Kastelsa Moć komunikacija govorio je dr Dalibor Petrović, predavač na Saobraćajnom i Filozofskom fakultetu. On je skrenuo pažnju na značaj koji u savremenoj nauci ima delo Manuela Kastelsa, poredeći ga sa Maksom Veberom i Marksom. U svojim knjigama Kastels je sa velikom preciznošću predvideo razvoj društva na polju komunikacija. On sa optimizmom gleda na mogućnosti koje savremene komunikacione tehnologije imaju za autonomnu građansku akciju i aktiviranje kontramoći, što otvara pitanje izvora i nosilaca moći u savremenom društvu.

Na kraju je prisutne pozdravio i direktor RTS Izdavaštva, Dragan Inđić, najavljujući nastavak saradnje sa kućom Clio. RTS se tako pridružuje izdavačkoj kući Clio u skoro dvodecenijskoj brizi za medijsku pismenost što sve češće radi i u svojim emisijama – istakao je Inđić.