GRČKA ISTORIČARKA TONJA KJUSOPULU USKORO U BEOGRADU

19.02.2015.

Ugledna grčka istoričarka, profesorka Univerziteta na Kritu, Tonja Kjusopulu, početkom marta meseca dolazi u Beograd. Povod je promocija srpskog izdanja njene knjige Car ili upravitelj koja će 5. marta biti održana u Kolarčevoj zadužbini. Uz autorku, o knjizi će tom prilikom govoriti i dr Radivoj Radić, profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i dr Maja Nikolić, docent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta i prevodilac knjige sa grčkog.
 
Tonja (Antonija) Kjusopulu(1958) završila je osnovne studije vizantijske i novogrčke filozofije na Univerzitetu u Atini. Postdiplomske studije završila je na univerzitetu Paris I-Pantheon-Sorbonne, a doktorirala je na Univerzitetu na Kritu, gde je i redovni profesor na Odeljenju za istoriju i arheologiju. Član je društva za novogrčke studije i Grčkog komiteta za vizantološke studije. Objavila je više knjiga, naučnih zbornika i članaka u kojima se prevashodno bavidruštvenom istorijom i istoriografijom Vizantijskog carstva.
 
Knjiga CAR ILI UPRAVITELJ- Politička vlast i ideologija pred pad Carigrada 1453. godine, ugledne grčke naučnice Tonje Kjusopulu baca novu svetlost na poslednje decenije postojanja Vizantijskog carstva. Uobičajenoj predstavi Vizantije, patuljaste države u kojoj cveta eshatološka literatura o skorom kraju sveta i koja iščekuje svoju neminovnu propast, autorka suprotstavlja sliku države koja je deo ekonomski jedinstvenog Mediterana i koja, premda u stešnjenom položaju, proživljava jedan dinamičan period. I to razdoblje vizantijske istorije bilo je obeleženo određenom dinamičnošću i promenama, doduše ne tako krupnim kakve je poznavala ranija istorija Carstva. Jedna od novina koje je donelo ovo razdoblje vizantijske istorije je i promena u shvatanju idealnog vladara koja se prevashodno ogleda u naglašavanju vasilevsovog obrazovanja i njegovih vrlina, a znatno manje na božanskom poreklu carske vlasti, nekada suštinskoj odrednici carevog mesta u hrišćanskom svetu i svetskom hijerarhijskom poretku. To se upravo vidi i iz domišljatog i ne manje preciznog naslova knjige prof. Tonje Kjusopulu.
 
prof. dr Radivoj Radić
profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu