PREMINUO HOLM ZUNDHAUSEN

23.02.2015.

Holm Zundhausen, autor i urednik mnogih naučnih studija na temu istorije istočne,  jugoistočne i srednjeistočne Evrope, iznenadno je preminuo juče, 22. februara.

Holm Zundhausen bio je profesor istorije Jugoistočne Evrope na Institutu za istočnoevropske studije Slobodnog Univerziteta u Berlinu i predsednik Naučnog saveta Instituta za istočnoevropske studije u Minhenu.

Već tokom redovnih studija na univerzitetima u Berlinu i Minhenu, ispoljio je interesovanje za probleme jugoistočne Evrope. U svojoj doktorskoj tezi sistematski je obradio uticaj Herderovih ideja na stvaranje nacija kod naroda Habzburške monarhije. Kao asistent i stručni saradnik svoju naučnu karijeru nastavio je na univerzitetima u Hamburgu, Minhenu i Getingenu, a od 1988. deluje na Slobodnom univerzitetu u Berlinu.

Iz njegovog obimnog opusa izdvajamo sledeća dela: Geschichte Jugoslavwiens 1918–1980 (1982), Experiment Jugoslavwiens. Von der Statsgründung bis zum Statszerfall (1993), i Historische Statistik Serbiens 1834–1914 (1989).

Naša kuća obajvila je knjigu Istorija Srbije od 19. do 21. veka profesora Holma Zundhausena, u aprilu 2009. godine.