VELIKI PROBLEM U ČEŠKOM DRUŠTVU JE NESIGURNOST

27.04.2020.

MARKETA HEJKALOVA - Havličkov Brod, Češka

 

Jedva čekam dan kada ću moći da putujem vozom u Brno, voz će kao i obično kasniti, da idem u kafee i na ručak sa prijateljima, da predajem na univerzitetu i da ljudi dođu na moj jesenji sajam knjiga: