Nagrada Pavle Vasić za 2020. godinu

29.02.2020.

Nakon podrobnog razmatranja žiri je doneo jednoglasnu odluku da Nagrada Pavle Vasić za 2020. godinu pripadne prof. dr Saši Brajović za monografiju Lujo Davičo – Fragmenti života u izdanju izdavačke kuće Clio iz Beograda.

Monografija autorke Saše Brajović posvećena je životu i radu jednog od najznačajnijih imena koreografske i plesne umetnosti, Luju Daviču, velikom borcu protiv fašizma čiji je raskošni opus sticajem različitih nemilih okolnosti ostao na marginama kulture sećanja uprkos činjenici da je reč o ličnosti koja je nadilazila lokalne kulturne okvire i isljučivost umetnosti igre, upisujući se u krugove avangardne evropske umetničke prakse. Metodski isprepletana, duboko promišljena, jasno precizirana i konceptualno postavljena monografija Saše Brajović ističe se među svim ostalim prispelim radovima. Autorka je nadišla okvire i polje dosadašnjih istraživanja i latila se nimalo jednostavnog zadatka koji je podrazumevao prelazak u drugi vremenski okvir i pažljivu rekonstrukciju od tek nekolicine sačuvanih sećanja i fragmentarno očuvane primarne građe. Otvorenošću za multidisciplinarnost i interdisciplinarni pristup, Saša Brajović je značajnim istraživačkim iskustvom koristila korpus raznih vidova primenjene umetnosti prilikom tumačenja prikupljenih izvora i neštedljivo sarađivala sa brojnim kolegama iz komplementarnih i srodnih disciplina koji su joj omogućili da sagleda identitet zaboravljenog umetnika i njegovog uticajnog kulturnog kruga. Ona posmatra svoj predmet istraživanja daleko izvan usko stručnih opsega plesa i objedinjuje spektar najrazličitijih vrsta sveta primenjenih umetnosti kako bi kroz kompleksnu teorijsku i istorijsku prizmu ukazala na višestrukost i složenost Davičovog umetničkog delovanja. Analiza scenografskih postavki, kostima, fotografije i primenjene grafike kroz ilustracije iz zaboravljenih novinskih članaka, plakata, umetničkih fotografija i notnih zapisa sa koregrafskim uputnicama, što se sve pokazalo bitnim u postizanju lepote i atraktivnosti nastupa, omogućava čitaocu da pronikne u kompozitnu ličnost i životni put Luja Daviča i njegovih brojnih saradnika koji su trasirali puteve modernosti izraza u umetničkom svetu donoseći kreativni evropski duh eksperimenata na teritoriju tadašnje Kraljevine Jugoslavije.

Pronikavši u suštinu njegove ličnosti koja se može podvesti pod slobodu u svakom smsilu te reči, podrazumevajaći dakako i kreativnu nesputanost, Saša Brajović je pojasnila zbog čega je uprkos mogućnosti komotnog životnog puta i utapanja u sigurnost, Davičo odabrao usamljeničko polje avangarde i performansa izvan institucionalne podrške. Naime, đak Emila Žaka Dalkroza, švajcarskog kompozitora i utemeljitelja euritmike, Lujo je nakon povratka u Beograd ušao u Školu za ritmiku i plastiku Mage Magazinović koja je ostala upamćena kao korifej i borac za svrstavanje igre kao umetnosti na ovim prostorima. U ovom kontekstu, posebno je značajna autorkina analiza porodičnog foto albuma Venecije Levi Breder i partitura Pavla Stefanovića koje svedoče o kreativnoj energiji, osećajnosti, ritmici, slobodi i lepoti pokreta, kao i o nekonvencionalnom umetničkom izrazu koji je tražio interakciju sa publikom, prostor i svojstveni vizuelni identitet čemu je Davičo od detinjstva težio i bio posvećen celokupnim svojim bićem.

Važan deo narativnog tkiva knjige Saše Brajović tiče se Davičovih angažovanih avangardnih kretanja kada je kao pedagog Muzičke akademije došao u kontakt sa Vojislavom Vučkovićem, proslavljenim intelektualcem, dirigentom i muzikologom sa kojim sarađuje na veoma posećenim, ali osporavanim i neretko zabranjivanim koreografijama novoformiranih studentskih i radničkih recitativnih horova. Ova socijalno angažovana hibridna forma u okviru koje su se prožimali scenski pokret, retorika, muzika, dekorativne i vizuelne umetnosti, utkana je u anale alternativnih kreativnih izraza prestonice koje autorka izuzetno pedantno uočava i tumači. Progresivni stavovi i antifašistička platforma, razlozi su koje Brajovićeva nalazi da su privukli Daviča SKOJ-u KPJ. Umetnička biografija Luja Daviča, neodvojiva je od istorije jevrejske zajednice, teme antisemitizma uoči i za vreme Drugog Svetskog rata i antifašističke borbe, što je autorka spretno analizirala i prirodno utkala. Žiri naročito ističe likovne priloge koji su nepoznati ili nedovoljno poznati, a koji skladno upotpunjuju i prate narativni tok. Dodatno, jezik Saše Brajović, precizna upotreba kritičkih termina i jasnoća misli čine ovu knjigu preporukom i za širu čitalačku publiku.

Na osnovu svega rečenog, žiri je doneo odluku da nagradi monografiju prof. dr Saše Brajović pod naslovom Lujo Davičo – Fragmenti života u izdanju izdavačke kuće Clio iz Beograda. Time se nastavlja dobra tradicija Nagrade Pavle Vasić za koju se vezuje niz visoko kvalitetnih stručnih publikacija ključnih za razumevanje i kontekstualizaciju razvitka i života umetnosti na ovim prostorima, njenih ključnih aktera i pojavnih oblika.

U Beogradu, 29.02.2020.

dr Tijana Borić
dr Igor Borozan
dr Vladimir Simić