Jovo Bakić i Clio u Dorćol Platzu

24.06.2019.

Pozivamo vas na razgovor o novoj knjizi u ediciji Agora

Jovo Bakić
EVROPSKA KRAJNJA DESNICA 1945 - 2018

govoreTodor Kuljić, sociolog / Miša Đurković, filozof / Nebojša Vladisavljević, politikolog Zoran Hamović, glavni urednik Jovo Bakić, autor

petak, 28. jun, 20 sati, Dorćol Platz (Dobračina 59, Beograd)

Uznemirujuća studija o prošlosti i pretnjama zajedničkoj evropskoj budućnosti! Sve o evropskom fašizmu, populizmu, rasizmu, o pogubnosti onog što rasteKome su sada potrebni autoritarnost, nacionalizam, ksenofobija?  Kako i zašto je reč fašizam postala neizostavna u našem svakodnevnom životu?

Evropska krajnja desnica je prvoklasna knjiga iz više razloga. Prvo, reč je o pojmovno i teorijski zasnovanoj studiji o jednoj od ključnih političkih pojava u savremenoj Evropi. Pojmovna i teorijska literatura na koju se autor oslanja je kvalitetna i veoma široka, a relevantni pojmovi i teorijski argumenti su detaljno i razumljivo obrazloženi – što govori da je reč o veoma pažljivom akademskom piscu. Drugo, empirijska analiza krajnje desnice je veoma detaljna – gotovo sveobuhvatna kada je reč o Zapadnoj Evropi – i zasnovana na širokoj literaturi, naročito kada je reč o ideologiji i delovanju tih političkih stranaka, ali i širem istorijskom kontekstu i biografijama ključnih učesnika; dakle, čitaoci imaju priliku da se upoznaju sa ključnim aspektima krajnje desnice, kao i različitim razvojnim putevima i širem uticaju tih stranaka na politički život, u državama Zapadne Evrope. Treće, knjiga je dobro strukturisana i napisana jasnim i razumljivim jezikom, što olakšava razumevanje složenih pojmova, pristupa, kao i konkretnih događaja i aktivnosti ključnih učesnika, i približava je svim zainteresovanim, a ne samo akademskim čitaocima.

dr Nebojša Vladisavljević

Jovo Bakić, sociolog, rođen 1970. u Beogradu. Stručno se usavršavao na Univerzitetima u Oksfordu, Helsinkiju i na Univerzitetu Masačusets u Amherstu. U okviru programa CEEPUS predavao je na Karlovom univerzitetu u Pragu. Napisao je dve obimne monografije: Jugoslavija: razaranje i njegovi tumači (2011), kao i Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma 1918-1941 (2004). Uz pomenuto, objavio je i tridesetak kraćih studija na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku u naučnoj periodici i zbornicima naučnih radova.