RADNO VREME TOKOM PRAZNIKA

31.12.2019.

31. decembar 2018. - radimo do 12h.

1. - 7. januar 2019. - slavimo i odmaramo se... nadamo se, zasluženo.

8. januar 2019. - Clio ponovo radi !!!