×

IMIGRANTI I IZBEGLICE

Vamik Volkan

Prevela sa engleskog Indira Funduk

Na jasan i razumljiv način, autor govori o psihološkim mehanizmima koji postoje kod pojedinaca i velikih grupa, čije je razumevanje važno za stvaranje odgovarajućih i uvremenjenih programa za pružanje podrške izbeglicama i njihovu integraciju u lokalnu zajednicu. dr Maša Vukčević Marković

U ovoj studiji psihoanalitičar Vamik Volkan, koji je rodni Kipar napustio kao mladić, izlaže svoja iskustva i objašnjava psihologiju imigranata i izbeglica. U prvom delu navodi primere koji ilustruju uticaj traumatskih iskustava, zatim pitanja u vezi sa identitetom grupe i obrazlaže kako se traume uključene u iskustvo imigranata i izbeglica mogu prenositi sa jedne generacije na drugu. U drugom delu knjige autor se fokusira na zemlje domaćine, razmatrajući razvoj predrasuda i kako strah od novodolazećih može da utiče na sve, od međunarodne politike do načina na koji se ponašamo kao pojedinci.

Ovo je prava knjiga u pravo vreme. Vamik Volkan je posvetio svoj profesionalni rad razumevanju psihologije velikih grupa u nameri da političarima, donosiocima odluka i široj publici omogući saznanja o kolektivnom ljudskom ponašanju. Autor opisuje različite aspekte psihologije izbeglica i imigranata, kao i ljudi koji ih primaju u svojim zemljama. Ova knjiga mi je pomogla da bolje razumem ono sa čim se sada suočavamo u Nemačkoj i širom Evrope. Smatram da su autorova opažanja i zaključci od vitalnog značaja za pronalaženje načina kako da se nosimo sa izbegličkom krizom na konstruktivan način. Ovu knjigu od srca preporučujem, ne samo psihoanalitičarima, već i široj publici.

dr. Sci Regina Šolc 
(iz predgovora srpskom izdanju)

Ova knjiga predstavlja ispitivanja zajedničkih psiholoških putovanja koja doživljavaju izbeglice i azilanti. Takođe u knjizi prikazana su istraživanja različitih psiholoških odgovora ljudi u zemljama domaćina na pridošlice. Srbija, s obzirom da pripada području takozvane "Balkanske rute" izbeglica koje pokušavaju da uđu u srednju Evropu, ima svoju ulogu u nošenju sa problemima sa kojima se oni sreću na tom putu.

Srećan sam i počastvovan što je ova knjiga postala dostupna na srpskom jeziku. Sada mogu lako da podelim svoje nalaze sa svojim srpskim kolegama i drugim zainteresovanim za ove teme.

Vamik D. Volkan
16. Maj, 2018
Charlottesville, VA

Vamik Volkan

Doktor medicine, naučni saradnik Američke psihoanalitičke asocijacije, počasni doktor nekoliko svetskih univerziteta. Rođen na Kipru, studirao je na Medicinskom fakultetu u Ankari. Bio je trener i supervizor psihoanalize na Vašingtonskom psihoanalitičkom institutu, medicinski direktor Univerzitetske bolnice Blu Ridž pri Univerzitetu Virdžinija, predsedavajući Komisije za psihijatriju i inostrane poslove pri Američkom udruženju psihijatara.

Bio je član Međunarodne pregovaračke mreže (INN) Radne grupe za teror i terorizam pri Međunarodnom udruženju psihoanalitičara, kao i privremeni konsultant Svetske zdravstvene organizacije (WHO) u Albaniji i Makedoniji. 

Nekoliko puta je nominovan za Nobelovu nagradu za mir, po preporuci iz dvadeset sedam zemalja.

Dobitnik je brojnih nagrada za književnost i izuzetnost, među kojima i nagrade Svetske asocijacije psihoterapeuta Sigmund Frojd i priznanja Meri S. Sigurni za 2015.

Dr Vamik Volkan je autor, koautor, izdavač i suizdavač preko pedeset knjiga iz oblasti psihoanalize i psihopolitike, od kojih su neke prevedene na turski, nemački, ruski, španski, japanski, grčki i finski jezik. 

 

 

Uvod: Izbegli?ka kriza
I NOVOPRIDOŠLICE
1. Psihoanaliti?ke teorije o odraslim imigrantima i izbeglicama
2. Žalovanje i ve?ita žalost
3. Pridošlice: povezuju?i objekti, povezuju?i fenomeni i nostalgija
4. Izmeštena deca i njihove nesvesne fantazije
5. Živi spomenici
6. Dvostruko žalovanje:adolescenti kao imigranti ili izbeglice
7. Pri?a izbegli?ke porodice
II DOMA?INI
8. Predrasude na psihoanaliti?kom kau?u
9. Onaj drugi
10. Psihologija granice i strah od pridošlica
Maša Vuk?evi? Markovi?: Psihologija na balkanskoj ruti
Bibliografija
Indeks

Godina izdanja : 2018.

Broj strana : 149

Pismo : Latinica

Povez : Broširani

Format : 24 x 16

Težina : 257 g

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje