×

MUZIČKA ANALIZA I

Milena Medić, Miloš Zatkalik, Smiljana Vlajić

Milena Medić

Miloš Zatkalik

Kompozitor i teoretičar, studirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kod profesora Vasilija Mokranjca i Rajka Maksimovića. Usavršavao se u SAD i Engleskoj. Radi kao redovni profesor i šef Katedre za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti. Predaje takođe na Akademiji umetnosti u Banjaluci, a držao je predavanja po pozivu u Kanadi, Norveškoj, SAD, Sloveniji i Nemačkoj.

Među njegova važnija dela ubrajaju se: simfonijska – Minas TiritWhat’s He to HecubaO Saralindi, Xinguu i vojvodi koga je progutao Golem – bajka za veliki orkestar; kamerna – Pesma ludaka iz Čua, Izgubljeni fragmenti II, I kao da ničeg nije bilo, Naizgled bezazlena igra; kamerni orkestar – Izgubljeni fragmenti, Dum incerta petimus; solistička (za flautu, violu, violončelo, klavir); solo pesme.

Njegova dela su izvođena u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Španija, Rusija, Kanada, SAD). Radove je objavljivao u zemlji i inostranstvu, a među posebne oblasti njegovog interesovanja spadaju: veza između muzike i književnosti/lingvistike; analiza muzike XX veka; psihoanalitičke osnove muzičke analize. Autor je i prvog domaćeg udžbenika muzičke analize u elektronskoj formi. Član je Predsedništva Udruženja kompozitora Srbije i žirija Mokranjčeve nagrade. Diplomirao takođe engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavio se stručnim prevođenjem.

Smiljana Vlajić

Kompozitor, rođena u Beogradu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje završila je u muzičkoj školi "Stanković" u Beogradu, klavirski odsek. Diplomirala na odseku za kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1998, u klasi akademika Dušana Radića sa simfonijskom poemom "Igra utrnule stvarnosti" za veliki trostruki sastav orkestra. Magistrirala na istoj Akademiji 2006, u klasi profesora Rajka Maksimovića sa simfonijskom poemom "Opus Alchemicum". Usavršavala se na Visokoj školi u Beču. Radila je kao profesor klavira u Baletskoj školi u Novom Sadu (1993 – 1995). Predavala harmoniju u srednjoj muzičkoj školi "Isidor Bajić" u Novom Sadu. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 1996. radila je kao asistent pripravnik, a potom i kao stručni saradnik.Trenutno radi kao docent Akademije Umetnosti u Novom Sadu na predmetu Analiza muzičkog dela.

Bavi se komponovanjem i teorijom muzike. Posebna interesovanja i istraživanja iz oblasti percepcije i psihologije muzike.Veoma je posvećena pedagoškom radu. Kao jedan od autora deluje u okviru sastavaAlchemy of music. Član je Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja kompozitora Vojvodine. Dela su joj izvođena u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, Ljubljani, Beču ...

Najvažnija dela:

Kamerna muzika: Trio za obou, klarinet i fagot; Varijacije za obou, klarinet i fagot; Gudački kvartet; Trio za dve violine i klarinet
Klavirska dela: Svita za klavir; Tri prelida za klavir; Svita za dva klavira; Zvona i hod (za klavir i dva klavira);
Solo pesme: Video sam konje kako jure
Horska dela: Grešnici pred sudom Božjim; Noć; Predskazanje; Pohvala Svetom Savi;
Vokalno–instrumentalna dela: Res Divine za hor i orkestar; Secretum Secretorum za hor i orkestar
Orkestarska dela: Igra Utrnule Stvarnosti; Opus Alchemicum; Uspomene iz Podsvesti (gudački orkestar)
Elektronsko–instrumentalna dela: Phantasticon (kamerni orkestar i elektronika);
Elektronska muzika: Šta mi je jedne noći govorio Mesec
Multimedijalni projekat: Perun je samo na kratko zaspao
Koautor CD rom udžbenika Muzička analiza I, (M.Zatkalik, M.Medić S.Vlajić »Muzička analiza I« CLIO, 2002.)

Godina izdanja : 2001.

Broj strana : 1

KOMENTARI (0)