×

ISTORIJA UMETNOSTI XX VEKA - Ključ za razumevanje

Deni Laure

Prevela sa francuskog Nataša Ikodinović

Neobična, fascinantna i sočna priča o istoriji umetnosti, ova knjiga donosi presek najvažnijih tačaka XX veka uz portrete najvažnijih stvaralaca.

Cilj ove knjige jeste da unese red u haotičnu sliku modernih umetničkih pokreta i kontradiktornih težnji umetnika koji su stvarali tokom XX veka. Poput priče o jednoj neobičnoj, istovremeno sočnoj, zanosnoj, raznovrsnoj i fascinantnoj istoriji, knjiga Denija Laurea predstavlja opsežan presek najvažnijih tačaka u istoriji umetnosti u proteklom veku, uz portrete najvažnijih umetnika.

Pisana jednostavnim jezikom, ona s jedne strane olakšava razumevanje knjučnih dela umetnosti 20. veka, a s druge pomaže čitaocu da uvidi i razume raznovrsnost savremenih umetničkih pravaca. Umetnički pokreti predstavljeni su hronološki, s osvrtom na istorijiski i kulturni kontekst u kojem su nastali i u kojem su se razvijali.

Deni Laure

Profesor Istorije umetnosti 20 veka na Univerzitetu u Briselu i rukovodilac grupe za istraživanje istorije moderne. Doktor je istorije umetnosti i arheologije. Bio je komesar međunarodne evropske izložbe održane u Briselu, Bukureštu i Rimu.

Predgovor
1. Nasle?e modernizma
2. Sugestija, ose?aj i izražavanje
3. Kubizam i avangardni pokreti
4. Nastanak i razvoj prve apstrakcije (1910-1930)
5. Ravnoteža i haos izme?u dva rata
6. Umetnost u Evropi (1945-1965)
7. Njujorška škola (1945-1965)
8. Šezdesete godine i povratak predmeta
9. Prevazilaženje moderne umetnosti
10. Širenje pojma umetni?kog dela
11. Povratak slici 
Bibliografija
Indeks imena

Godina izdanja : 2014.

Broj strana : 221

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 24 x 17

Težina : 533 g

ISBN : 978-86-7102-476-1

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje